פרופיל החברה
 

מכון התערובת "תדמיר" הוקם בשנת 1984 כמפעל אזורי האמור לשרת את ישובי פרוזדור ירושלים.
המכון הקודם שכן בת"א באזור נחלת יהודה ונסגר כאשר הוקם המפעל החדש הנוכחי הממוקם באזור
התעשיה הר טוב ע"י בית שמש.
בעבר כ- 90% מתוצרת המכון שווקה לישובי האזור, כאשר הבעלים היו גם הלקוחות.
החל מתחילת שנות ה- 90 עם שינוי פני החקלאות בארץ ושינוי פני ענף הלול עבר המכון שינויים רבים.

במשך השנים חלו שינויים בהתפלגות סוגי התערובות המיוצרות במכון וכן שינויים בהתפלגות לקוחות המכון.
בעבר המכון ייצר תערובות פטם והטלה בלבד מכיוון שאלה היו הענפים עליהם התבססה החקלאות באזור. היום המכון מייצר מגוון של תערובות: פטם, הטלה, הודים, פרגיות, רבייה, צאן ובקר.
בתאריך 1/10/2006 עבר המכון להפעלה ע"י חברת "קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ"

כאמור עם השנים חל שינוי דרמטי בהתפלגות הלקוחות של "תדמיר". בעבר הלקוחות היו אגודות מושביות בלבד מהאזור.
אגודות אלו קנו במרוכז עבור החקלאים במושבים. עם השנים ועם התמוטטות המערכות הארגוניות
במושבים כולל ארגוני הקניות יותר ויותר אגודות הפסיקו לפעול כאגודות מאורגנות ולכן "תדמיר" שווקה
ישירות לחקלאים באותן אגודות.
היקף היצור באזור ירושלים הלך ופחת, "תדמיר" חפשה שווקים חדשים באזורים אחרים.

היום "קבוצת תדמיר" משווקת תערובות פרט לאזור ירושלים באזור הנגב, בערבה, בבקעה,בצפון ובמרכז
הארץ הן למושבים הן לקיבוצים והן לחברות פרטיות אשר קמו עם השנים ולחברות הבת שבבעלותה.

יעד שיווק נוסף שהתפתח משמעותית הוא מגדלי צאן בפזורה הבדואית בנגב.

כמו כן הורחב שיווק התערובת ללקוחות ברשות הפלסטינית.

בבעלות קבוצת תדמיר חברות בנות: "פרגיות ירושלים" העוסקת ביצור ושיווק פרגיות קלות להטלה, "פטם ירושלים" העוסקת בגידול ושיווק פטמים, "עוף טרי ובריא" המפעילה משחטת עופות בצפת והעוסקת בשחיטת עופות ללא אנטיביוטיקה ושיווקם תחת המותגים"משק ארצי"  ו"טבעוף","הקבוצה הירושלמית לייבוא ושיווק מספוא 2001 בע"מ" העוסקת בייבוא ושיווק חומרי גלם לתעשיית התערובת והמספוא, כמו כן קבוצת תדמיר שותפה בחברת מקורית 2000 המשווקת אפרוחות קלות מהזן לוהמן.

פעילויות והתמחויות החברות יוצרת סינרגיה ופעילות אינטגרטיבית משלב חומרי הגלם ועד שיווק העופות.
בקבוצת תדמיר מועסקים כ- 90 עובדים (בכלל החברות כולל חברות בנות).

רון ארצי
יו"ר קבוצת תדמיר.
 
     לתחילת הדף