ארכיון מחירונים
כדי לצפות בארכיונים בעלי הסימון       עליך להתקין Adobe Reader 6.0 ומעלה
לחץ כאן כדי להתקין את התוכנה הדרושה.
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 84) בשער המכון החל מ:01.01.20
מחירון תערובת פטמים (מס.82) בשער המכון החל מ 01.11.20
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 83) בשער המכון החל מ:01.11.20
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 82) בשער המכון החל מ : 01.11.2018<
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 95) בשער המכון החל מ 01.11.2018 <

מחירון תערובת פטמים (מס.82) בשער המכון החל מ 01.11.20
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 81) בשער המכון החל מ : 01.09.2018<
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 94) בשער המכון החל מ 01.09.2018 <

מחירון תערובת פטמים (מס.81) בשער המכון החל מ 01.09.20
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 82) בשער המכון החל מ:01.09.20
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 81) בשער המכון החל מ : 01.09.2018<
מחירון תערובת פטמים (מס.80) בשער המכון החל מ 01.06.2018
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 81) בשער המכון החל מ:01.06.20
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 80) בשער המכון החל מ : 01.06.2018<
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 93) בשער המכון החל מ 01.06.2018 <

מחירון תערובת פטמים (מס.79) בשער המכון החל מ 01.05.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 92) בשער המכון החל מ 01.05.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 92) בשער המכון החל מ 01.05.2018
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 80) בשער המכון החל מ:01.05.2018
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 79) בשער המכון החל מ : 01.05.2018
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 79) בשער המכון החל מ : 01.05.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 93) בשער המכון החל מ 01.06.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 92) בשער המכון החל מ 01.05.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 91) בשער המכון החל מ 01.04.2018
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 78) בשער המכון החל מ : 01.04.2018
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 79) בשער המכון החל מ:01.04.2018
מחירון תערובת פטמים (מס.78) בשער המכון החל מ 01.04.2018
מחירון תערובת פטמים (מס. 77) בשער המכון החל מ 01.03.2018
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 77) בשער המכון החל מ : 01.03.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 90) בשער המכון החל מ 01.03.2018
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 78) בשער המכון החל מ:01.03.2018
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 89) בשער המכון החל מ 01.02.2018
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 76) בשער המכון החל מ : 01.02.2018
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 77) בשער המכון החל מ:01.02.2018
מחירון תערובת פטמים (מס. 76) בשער המכון החל מ 01.02.2018
מחירון תערובת פטמים (מס. 75) בשער המכון החל מ 01.11.2017
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 76) בשער המכון החל מ:01.11.2017
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 75) בשער המכון החל מ : 01.11.2017
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 88) בשער המכון החל מ 01.11.2017
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 87) בשער המכון החל מ 01.10.2017
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 74) בשער המכון החל מ : 01.10.2017
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 75) בשער המכון החל מ:01.10.2017
מחירון תערובת פטמים (מס. 74) בשער המכון החל מ 01.10.2017
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 73) בשער המכון החל מ : 01.07.2017
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 74) בשער המכון החל מ: 01.07.2017
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 86) בשער המכון החל מ 01.07.2017
מחירון תערובת פטמים (מס. 73) בשער המכון החל מ: 01.07.2017
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 85) בשער המכון החל מ 01.06.2017
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 72) בשער המכון החל מ : 01.06.2017
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 73) בשער המכון החל מ: 01.06.2017
מחירון תערובת פטמים (מס. 72) בשער המכון החל מ: 01.06.2017
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 83) בשער המכון החל מ 01.09.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 71) בשער המכון החל מ : 01.02.2017
מחירון תערובת פטמים (מס. 71) בשער המכון החל מ: 01.02.2017
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 72) בשער המכון החל מ: 01.02.2017
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 70) בשער המכון החל מ : 01.12.2016
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 71) בשער המכון החל מ: 01.12.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 70) בשער המכון החל מ: 01.12.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 69) בשער המכון החל מ: 01.09.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 69) בשער המכון החל מ : 01.09.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 83) בשער המכון החל מ 01.09.2016
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 70) בשער המכון החל מ: 01.09.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 82) בשער המכון החל מ 01.08.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 68) בשער המכון החל מ : 01.08.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 68) בשער המכון החל מ: 01.08.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 81) בשער המכון החל מ 01.07.2016
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 69) בשער המכון החל מ: 01.06.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 67) בשער המכון החל מ: 01.06.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 80) בשער המכון החל מ 01.06.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 67) בשער המכון החל מ : 01.06.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 66) בשער המכון החל מ: 01.05.2016
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 68) בשער המכון החל מ: 01.05.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 66) בשער המכון החל מ : 01.05.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 79) בשער המכון החל מ 01.05.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 78) בשער המכון החל מ 14.04.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 77) בשער המכון החל מ 01.03.2016
מחירון תערובת פטמים (מס. 65) בשער המכון החל מ: 01.02.2016
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 65) בשער המכון החל מ : 01.02.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 76) בשער המכון החל מ 01.02.2016
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 75) בשער המכון החל מ 01.12.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 64) בשער המכון החל מ : 01.12.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 67) בשער המכון החל מ: 01.12.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 64) בשער המכון החל מ: 01.12.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 74) בשער המכון החל מ 01.11.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 63) בשער המכון החל מ: 02.08.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 66) בשער המכון החל מ: 02.08.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 63) בשער המכון החל מ : 02.08.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 73) בשער המכון החל מ 02.08.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 72) בשער המכון החל מ 01.07.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 65) בשער המכון החל מ: 01.07.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 64) בשער המכון החל מ: 01.06.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 61) בשער המכון החל מ: 01.06.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 62) בשער המכון החל מ : 01.06.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 71) בשער המכון החל מ 01.06.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 61) בשער המכון החל מ : 01.05.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 63) בשער המכון החל מ: 01.05.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 61) בשער המכון החל מ: 01.05.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 71) בשער המכון החל מ 01.04.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 60) בשער המכון החל מ: 01.03.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 62) בשער המכון החל מ: 01.03.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 60) בשער המכון החל מ : 01.03.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מס. 70) בשער המכון החל מ 01.03.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.61) בשער המכון החל מ: 10.02.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 68) בשער המכון החל מ 01.02.2015
מחירון תערובת פטמים (מס. 59) בשער המכון החל מ: 01.01.2015
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.60) בשער המכון החל מ: 01.01.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 59) בשער המכון החל מ : 01.01.2015
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 68) בשער המכון החל מ 01.01.2015
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 58) בשער המכון החל מ : 01.12.2014
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.59) בשער המכון החל מ: 01.12.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 58) בשער המכון החל מ: 01.12.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 57) בשער המכון החל מ: 01.09.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 67) בשער המכון החל מ 01.09.2014
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 57) בשער המכון החל מ : 01.09.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 56) בשער המכון החל מ: 01.08.2014
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.58) בשער המכון החל מ: 01.08.2014
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 56) בשער המכון החל מ : 01.08.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 66) בשער המכון החל מ 01.08.2014
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.57) בשער המכון החל מ: 01.07.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 65) בשער המכון החל מ 01.07.2014
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 55) בשער המכון החל מ : 01.07.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 55) בשער המכון החל מ: 01.07.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 64) בשער המכון החל מ 01.06.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 63) בשער המכון החל מ 22.04.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 62) בשער המכון החל מ 01.04.2014
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 54) בשער המכון החל מ : 01.04.2014
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.56) בשער המכון החל מ: 01.04.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 54) בשער המכון החל מ: 01.04.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 61) בשער המכון החל מ 02.03.2014
מחירון תערובת פטמים (מס. 53) בשער המכון החל מ: 01.01.2014
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.55) בשער המכון החל מ: 01.01.2014
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 53) בשער המכון החל מ : 01.01.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 60) בשער המכון החל מ 01.01.2014
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 59) בשער המכון החל מ 01.12.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 58) בשער המכון החל מ 01.11.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 52) בשער המכון החל מ: 01.10.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 52) בשער המכון החל מ : 01.10.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.54) בשער המכון החל מ: 01.10.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 57) בשער המכון החל מ 01.10.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 56) בשער המכון החל מ 01.09.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.53) בשער המכון החל מ: 01.09.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 51) בשער המכון החל מ: 01.08.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.52) בשער המכון החל מ: 01.08.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 51) בשער המכון החל מ : 01.08.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 55) בשער המכון החל מ 01.08.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 50) בשער המכון החל מ: 16.06.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.51) בשער המכון החל מ: 16.06.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 50) בשער המכון החל מ : 16.06.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 54) בשער המכון החל מ 16.06.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 53) בשער המכון החל מ 01.05.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 49) בשער המכון החל מ: 01.05.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 48) בשער המכון החל מ: 02.04.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.50) בשער המכון החל מ: 02.04.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 52) בשער המכון החל מ 02.04.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 49) בשער המכון החל מ : 02.04.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 51) בשער המכון החל מ 05.03.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 48) בשער המכון החל מ : 05.03.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.49) בשער המכון החל מ: 05.03.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 47) בשער המכון החל מ: 05.03.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 46) בשער המכון החל מ: 01.01.2013
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.48) בשער המכון החל מ: 01.01.2013
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 47) בשער המכון החל מ : 01.01.2013
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 50) בשער המכון החל מ 01.01.2013
מחירון תערובת פטמים (מס. 45) בשער המכון החל מ: 01.09.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.47) בשער המכון החל מ: 01.09.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 46) בשער המכון החל מ : 01.09.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 49) בשער המכון החל מ 01.09.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 48) בשער המכון החל מ 01.08.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 45) בשער המכון החל מ : 01.08.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 44) בשער המכון החל מ: 01.08.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.46) בשער המכון החל מ: 01.08.20
מחירון תערובת פטמים (מס. 43) בשער המכון החל מ: 05.07.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.45) בשער המכון החל מ: 05.07.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 44) בשער המכון החל מ : 05.07.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 47) בשער המכון החל מ 05.07.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.44) בשער המכון החל מ: 06.05.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 43) בשער המכון החל מ : 06.05.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 42) בשער המכון החל מ: 06.05.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 46) בשער המכון החל מ 15.04.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 41) בשער המכון החל מ: 01.04.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.43) בשער המכון החל מ: 01.04.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 42) בשער המכון החל מ : 01.04.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 45) בשער המכון החל מ 01.04.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 44) בשער המכון החל מ 15.02.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 41) בשער המכון החל מ : 15.02.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.42) בשער המכון החל מ: 15.02.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 40) בשער המכון החל מ: 15.02.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 39) בשער המכון החל מ: 01.01.2012
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.41) בשער המכון החל מ: 01.01.2012
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 40) בשער המכון החל מ : 01.01.2012
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 43) בשער המכון החל מ 01.01.2012
מחירון תערובת פטמים (מס. 38) בשער המכון החל מ: 01.11.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 43) בשער המכון החל מ 01.11.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 39) בשער המכון החל מ : 01.11.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.40) בשער המכון החל מ: 01.11.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 37) בשער המכון החל מ: 15.10.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.39) בשער המכון החל מ: 15.10.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 38) בשער המכון החל מ : 15.10.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 42) בשער המכון החל מ 15.10.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 41) בשער המכון החל מ 01.09.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.38) בשער המכון החל מ: 01.09.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 36) בשער המכון החל מ: 01.09.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 37) בשער המכון החל מ : 01.09.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 40) בשער המכון החל מ 01.07.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.37) בשער המכון החל מ: 01.07.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 35) בשער המכון החל מ: 01.07.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 39) בשער המכון החל מ 01.06.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 38) בשער המכון החל מ 01.03.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 35) בשער המכון החל מ : 01.03.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.36) בשער המכון החל מ: 01.03.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.34) בשער המכון החל מ: 10.1.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 34) בשער המכון החל מ: 01.03.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.35) בשער המכון החל מ: 06.02.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 34) בשער המכון החל מ : 06.02.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 33) בשער המכון החל מ: 06.02.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 37) בשער המכון החל מ 06.02.2011
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 36) בשער המכון החל מ 10.1.2011
מחירון תערובת פטמים (מס. 32) בשער המכון החל מ: 10.1.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.34) בשער המכון החל מ: 10.1.2011
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 33) בשער המכון החל מ : 10.1.2011
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.33) בשער המכון החל מ: 05.12.2010
מחירון תערובת פטמים (מס. 31) בשער המכון החל מ: 05.12.2010
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 32) בשער המכון החל מ : 05.12.2010
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 35) בשער המכון החל מ 15.11.2010
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס.32) בשער המכון החל מ: 10.10.2010
מחירון תערובת פטמים (מס. 30) בשער המכון החל מ: 10.10.2010
מחירון תערובת להודים פטום (מספר 31) בשער המכון החל מ : 10.10.2010
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 34) בשער המכון החל מ 10.10.2010
מחירון תערובות לצאן ובקר (מספר 32) בשער המכון החל מ 11.08.2010
מחירונים מתאריך 15.4.2010   
מחירון תערובת להטלה ורביה (מס. 28) בשער המכון החל מ: 15.4.2010
מחירונים מתאריך 1.11.2009   
מחירונים מתאריך 15.10.2009   
מחירונים מתאריך 31.7.2009   
מחירונים מתאריך 1.2.2009   
מחירונים מתאריך 1.1.2009   
מחירונים מתאריך 2.11.2008   
מחירונים מתאריך 5.10.2008   
מחירונים מתאריך 31.8.2008   
מחירונים מתאריך 3.7.2008   
מחירונים מתאריך 1.6.2008   
מחירונים מתאריך 11.5.2008   
מחירונים מתאריך 6.3.2008   
מחירונים מתאריך 6.1.2008   
מחירונים מתאריך 5.11.2007   
מחירונים מתאריך 16.9.2007