קבוצת תדמיר נדל"ן


קבוצת תדמיר נדל"ן הינה חברת בת בבעלות מלאה של קבוצת תדמיר ניהול והפעלה (2006) בע"מ.

החברה עוסקת בייזום, הקמה, השכרה וניהול נכסים, כאשר עיקר פעילותה בתחום הנדל"ן המניב ויזמות בתחום אזורי התעסוקה במושבים.

החברה רואה עצמה מחוייבת לאיכות בלתי מתפשרת, יצירת ערך מוסף תוך שימת דגש ליחס האישי, ליווי ומתן פתרונות בעת הצורך, כמו כן פיתוח וחדשנות לצד שמירה על חוסן פיננסי.

קבוצת תדמיר נדל"ן רואה עצמה אף מחוייבת לשמירה על אמות המידה והערכים שקבעה לעצמה, ביניהם הוגנות, מקצועיות ונאמנות, מתוך מטרה שאלו יהיו לחלק בלתי נפרד מדרכה ופועלה.

החברה מנוהלת ע"י עו"ד טוני עזרא-מרגלית.

רון ארצי מכהן כיו"ר החברה.