תערובות פטמים החל מ 01-04-2020Printer Friendly, PDF & Email

להזמנת תערובת

ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.
מייל להזמנות : orders@tadmir.co.il
מספר תערובת סוג

מועד

האבסה בשבועות

אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות עתירות אנרגיה
1110 פריסטרטר עתירה 0-10 3050 21.5 פירורים 2497
1210 סטרטר עתירה 11-21 3100 20.5 פירורים 2414
1310 אפרוחים עתירה 22-32 3150 19.5 פירורים 2310
1410 פטום עתירה 33-42 3225 18.5 פירורים 2207
1610 אפרוחים עתירה 26-32 3150 19.5 כופתיות 2310
1710 פטום עתירה 33-42 3225 18.5 כופתיות 2207
2310 אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט 22-32 3150 19.5 פירורים 2272
2410 פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט 33-42 3225 18.5 פירורים 2170
2610 אפרוחים עתירה ללא קוקסידיוסטט 26-32 3150 19.5 כופתיות 2272
2710 פטום עתירה ללא קוקסידיוסטט 33-42 3225 18.5 כופתיות 2170
תערובות פטמים רגילות
1110 פריסטרטר עתירה 1-10 3050 21.5 פירורים 2497
1250 סטרטר 11-21 3025 20.5 פירורים 2318
1350 אפרוחים 22-32 3075 19.0 פירורים 2205
1450 פטום 33-42 3175 18.0 פירורים 2126
1490 פטום גמר לפני שיווק 3100 17.0 פירורים 2034
1750 פטום כופתיות 33-42 3175 18.0 כופתיות 2126
1810 פטום גמר לפני שיווק 3100 17.0 כופתיות 2034
2350 אפרוחים ללא קוקסיד. 22-32 3075 19.0 פירורים 2172
2450 פטום ללא קוקסידיוסטט 33-42 3175 18.0 פירורים 2083
2490 פטום גמר ללא קוקצדיוסטט 42 - שיווק 3100 17.0 פירורים 1995
2750 פטום כופתיות ללא קוקסיד 33-42 3175 18.0 כופתיות 2083
2810 פטום גמר ללא קוקסידיוסטט 42 - שיווק 3100 17.0 כופתיות 1995
תערובות מועשרות בחומצות עמינות, חלבון ואנרגיה מטבולית
1130 פריסטרטר מועשר 0-10 3050 22.0 פירורים 2536
1230 סטרטר מועשר 11-21 3150 21.0 פירורים 2480
1330 אפרוחים מועשר 22-32 3200 20.5 פירורים 2358
1630 אפרוחים מועשר 26-32 3200 20.5 כופתיות 2358

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. הקוקסידיוסטט בתערובת פריסטרטר וסטרטר - מקסיבן, אפרוחים ופיטום - קוקסידין, זמן המתנה לפני שיווק 1 יום.
6.תערובות רפואיות מסופקות רק לפי מרשם כתוב של הרופא הוטרינרי המטפל ולא פחות מ 3 טון.