תערובות צאן, בקר וחומרי גלם החל מ 01-09-2019Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות צאן
8510 טלאים 18 + בווטק     18.0 כופתיות 1520
8511 טלאים 18     18.0 כופתיות 1505
8530 כבשים 18     18.0 כופתיות 1500
8550 כבשים 16     16.0 כופתיות 1457
8590 טלאים 22 + בווטק     22.0 כופתיות 1690
8610 טלאים 16 + בווטק     16.0 כופתיות 1450
8650 עיזים חולבות 15     15.0 כופתיות 1470
תערובות בקר
8710 יונקים 18 +בווטק     18.0 כופתיות 1580
8810 עגלים 16     16.0 כופתיות 1484
8830 עגלים 14     14.0 כופתיות 1478
8870 חולבות 16     16.0 כופתיות 1490
8890 חולבות 18     18.0 כופתיות 1548
תערובות סוסים
9910 תערובת סוסים     13.0 כופתיות 1490
חומרי גלם
110 תירס שלם     .   935
111 תירס גרוס         975
112 תירס לחוץ         975
130 שעורה שלמה         1080
131 שעורה גרוסה         1120
240 כוספת סויה         2000