תערובות צאן, בקר וחומרי גלם החל מ 01-04-2020Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות צאן
8510 טלאים 18 + בווטק     18.0 כופתיות 1543
8511 טלאים 18     18.0 כופתיות 1528
8530 כבשים 18     18.0 כופתיות 1523
8550 כבשים 16     16.0 כופתיות 1480
8590 טלאים 22 + בווטק     22.0 כופתיות 1715
8610 טלאים 16 + בווטק     16.0 כופתיות 1472
8650 עיזים חולבות 15     15.0 כופתיות 1492
תערובות בקר
8710 יונקים 18 +בווטק     18.0 כופתיות 1603
8810 עגלים 16     16.0 כופתיות 1506
8830 עגלים 14     14.0 כופתיות 1478
8870 חולבות 16     16.0 כופתיות 1513
8890 חולבות 18     18.0 כופתיות 1572
תערובות סוסים
9910 תערובת סוסים     13.0 כופתיות 1513
חומרי גלם
110 תירס שלם     .   935
111 תירס גרוס         975
112 תירס לחוץ         975
130 שעורה שלמה         1080
131 שעורה גרוסה         1120
240 כוספת סויה         2000
 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. כל התערובות משוווקת בתצורת כופתיות.
6.תערובות רפואיות מסופקות רק לפי מרשם כתוב של הרופא הוטרינרי המטפל ולא פחות מ 3 טון.