תערובות פיטום הודים החל מ 01-08-2019Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-9906888, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  02-9994988.

 

מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות

אנרגיה

חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
תערובות סטרטר
6110 קדם סטרטר 0-3 2800 27.5 פירורים 2684
6210 סטרטר 4-6 2850 25.5 פירורים 2495
6510 סטרטר כופתיות 5-6 2850 25.5 כופתיות 2495
תערובות רגילות
6710 מעבר 7-9 2950 23.0 כופתיות 2328
6730 גידול 1+ קוקציד 10-12 3100 21.0 כופתיות 2295
6750 גידול 2 13-15 3150 18.0 כופתיות 2205
6770 פיטום 16-18 3200 17.0 כופתיות 2143
6790 פיטום גמר 19 - שיווק 3200 14.5 כופתיות 2032
תערובות עתירות אנרגיה
6550 מעבר עתירה 7-9 3025 23.5 כופתיות 2430
6570 גידול 1 עתירה 10-12 3200 21.5 כופתיות 2420
6590 גידול 2 עתירה 13-15 3250 18.5 כופתיות 2312
6630 פיטום עתירה 16-18 3300 17.5 כופתיות 2252
6670 פיטום גמר עתירה 19 - שיווק 3300 15.0 כופתיות 2122
תערובות רבייה
5850 הטלה רבייה 18 + פיסאל   2950 18.0 כופתיות 2086
5910 רבייה תרנגולים + פיסאל   2900 10.0 כופתיות 1660
5930 קיום + פיסאל   2750 11.0 כופתיות 1650