תערובות הטלה ורבייה החל מ 01-04-2020Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-990688, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
חידוש לפרגיות קלות - ביצי מאכל
3110 סטרטר - אפרוחות 0-3 2850 20.0 פירורים 2110
3210 אפרוחות 4-7 2800 18.5 פירורים 1919
3310 פרגיות 8-14 2800 14.5 פירורים 1695
3410 מעבר 15-16 2800 17.5 פירורים 1759
מטילות - תערובות פרמיום
4210 פרמיום מטילות 18 פרור 20-40 2800 18.0 פרורים 1776
4000 פרמיום מטילות 18 לחוצה 20-40 2850 18.0 קמח גס 1833
4310 פרמיום מטילות 17.5 ]פרור מ-41 2700 17.5 פירורים 1687
4020 פרמיום מטילות 17.5 לחוצה מ-41 2750 17.5 פירורים 1740
חידוש לפרגיות- רבייה כבדה
3130 סטרטר אפרוחות 0-3 2750 20.0 פירורים 2050
3230 אפרוחות 4-6 2750 18.0 פירורים 1834
3330 פרגיות 7-16 2700 14.0 פירורים 1637
חידוש לפרגיות - רבייה קלה
3111 סטרטר הטלה פרורים   2700 17.0 פירורים 2127
3211 סטרטר הטלה לחוצה   2750 17.0 לחוצה 1912
3311 הטלה פרורים   2750 16.0 פרורים 1705
3411 הטלה לחוצה   2800 16.0 לחוצה 1770
4490 נשירה - במשך 3 שבועות אחר הצום     פרורים 1390
הטלה - רבייה    
5150 התחל הטלה מעבר 17-22 2700 15.5 פירורים 1960
5170 הטלה רבייה SDS 23-40% הטלה 2700 15.5 פירורים 2078
5210 הטלה רבייה כבדה א' מ-27 שבועות 2700 15.5 פירורים 2060
5310 הטלה רבייה כבדה ב'   2750 14.0 פירורים 1911
5410 הטלה רבייה קלה 1 מ-18 שבועות 2750 17.5 פירורים 2022
5430 הטלה רבייה קלה 2 מ-40 שבועות 2700 16.0 פירורים 1937
 

הערות

1. מחיר התערובת אינו כולל מע"מ.
2. המחיר לסוף חודש השוטף בלבד, האשראי : שוטף+60 יום, הריבית על האשראי היא  , 0.85%, ריבית הפיגורים 1.15%.
3. מחיר ההובלה לטון בתפזורת 53 שקלים. הזמנות קטנות מ 1 טון תחויבנה במחיר הובלה של 1 טון.
4. מחיר 20 שקים ריקים לון תערובת 35 ש"ח.
5. עלות תוספת הצבע בתערובת לקבלת חלמון צהוב-תפוז 33 ש"ח לטון תערובת, עוצמת הצבע - דרגה 12 לפי המניפה של חברת DSM השוויצרית.