תערובות הטלה ורבייה החל מ 01-09-2019Printer Friendly, PDF & Email
טלפון להזמנת תערובת: ישיר: 1-800-212-200 (על חשבון המכון).
  ישיר: 02-990688, מרכזייה: 02-9914811, שלוחה 888.
  מספר פקס להזמנות תערובת או למרשמים רפואיים-  
מספר תערובת סוג מועד האבסה בשבועות אנרגיה מטבולית חלבון ב-% צורה מחיר בש"ח
חידוש לפרגיות קלות - ביצי מאכל
3110 סטרטר - אפרוחות 0-3 2850 20.0 פירורים 2060
3210 אפרוחות 4-7 2800 18.5 פירורים 1874
3310 פרגיות 8-14 2800 14.5 פירורים 1654
3410 מעבר 15-16 2800 17.5 פירורים 1717
מטילות - תערובות פרמיום
4210 פרמיום מטילות 18 פרור 20-40 2800 18.0 פרורים 1734
4000 פרמיום מטילות 18 לחוצה 20-40 2850 18.0 קמח גס 1790
4310 פרמיום מטילות 17.5 ]פרור מ-41 2700 17.5 פירורים 1647
4020 פרמיום מטילות 17.5 לחוצה מ-41 2750 17.5 פירורים 1700
חידוש והטלה - רבייה כבדה
3130 סטרטר אפרוחות 0-3 2750 20.0 פירורים 2022
3230 אפרוחות 4-6 2750 18.0 פירורים 1809
3330 פרגיות 7-16 2700 14.0 פירורים 1614
5150 התחל הטלה מעבר 17-22 2700 15.5 פירורים 1940
5170 הטלה רבייה SDS 23-40% הטלה 2700 15.5 פירורים 2058
5210 הטלה רבייה כבדה א' מ-27 שבועות 2700 15.5 פירורים 2040
5310 הטלה רבייה כבדה ב'   2750 14.0 פירורים 1892
5410 הטלה רבייה קלה 1 מ-18 שבועות 2750 17.5 פירורים 2002
5430 הטלה רבייה קלה 2 מ-40 שבועות 2700 16.0 פירורים 1918